Trafficadbar

Senin, 27 Juni 2011

Arti Soca Utama

Barong
   
SOCA UTAMA
BALI – LONTAR I
"Om awigenam astu nama sidiyem "
Yan kita maidep, ring daging soca utama iki tengaran niye iki ucapan iye Ring kandan niya den perayanta. Poma. Poma. Poma.Niya tengeran mirah sane utama, matemah manik maya tur merawat rasa kadi rumput ring toya di belange sane ening toyan ipunne. Irika wenten metukukus medaging urat kadi rambut sane alus pekeranyab kadi inten tur dumilah mengalah alah matemahan kadi toya  ening,iki ngarahan mirah utama data wiyadin alit mirah ike wenang anggen sesikepan ring raganta,mangkana sajeroning sastra.Saluiring sane kabaos utama patut kakaryanan lelaban segan bang akepel, canang manisan segan asia tanding katur ring ide betara tengahin segara.Yan ani soca ireng ngumedep ngeristal, tur setengah madiut biru masinar kuning maurat kuning kadi kalimayah iki mirah utama, ngaran nariyana siwa sekalapenganggen sang putus miwah sangang anggewerat palawiya wong asih kabeh yan uning ngastawayang ring ida sangahyang tiga sakti.Ane mirah barak mesawang ireng tur magurat kadi padma putih gurat ipun,maketel selem,ngaran padma agung utama dahat mirah ika. Patut anggen gagelaran ring pakurenan pangeleburan mala ring raga widi asih palaniya ngaran tri sakti.Yan ani mirah ireng kumedep biru masawang gadang dumilah tur matemahan manik maya kuning, ika mirah utama ipa sari ngaran siwa sekala anggen gagelaran ring raga,dewa asih,manusa asih sejagat ika palinggih ida, siwa tiga arang mirah iki.Yan mekarya sane utama, ngaruran lalaban nasi wong wongan ring ida batara sakti , ring peramenake ida sami tambahinlalapan genap mangda rahayu.Iki utaman ida bagawan astikala.Yan mirah biru matemahan manik maya,mirah hijau madiut kuning,pirus beru,sane patut angge medal ring dina saniscara kliwon wenang angge.Yen mirah dadu meclek kuning matemahan manik maya, ane madan mirah mawar, mirah surya ane barak maliyeb mayeh kuning, wenang sang nganggen medal ring dina anggara manis.Mirah jempaka wilis, maurat kadi rambut, ngaran mirah rambut sedana, utama daat wenang ainggen pangasih, miwah anggen pengastawa ring ida ida yusubawa, sane malinggih ring malangting sane sampun kawulus, ringsane sampun dados sudagar anggen wiyadin dagang sane alit juga wonang patut kasungkeming oleh ipare dagang sinamiyan sane mikolihin rejeki, rambut sedana patut ida sungsung odalin, ikikautamania mangkana kojar ring aji.Yan medal ring dina buda paing, wonang anggen mirah kuning, aorbang ngarang bidure jempaka jagat kuning mirah adi ika ngarang utama ika.Yen medal ring weraspati pon, wenang anggen mirah kunta, mirah mawar madiyut kuning japis, mekali mayah darah ika utama.Mirah ijo manten, pirus, jambrut, sapir biru, sane wonang anggen medal ring dina sakura pon.Mirah kecubung, madiut tangi masawabang mabintang bintang ring ttengah niya utama ipun anggen mabaos anggen pengasih miwah pakemit ring raga miwah ring pakurenan manusasih lanang isteri ika kautaman niya.Medal ring dina, sukra wage wonang angge mirah wesurya ijo manten pirus daun ika utama.Yan medal ring dina, saniscara kliwon, wonang angge mirah windusara ratna agung mirah darah mirah juwet ika utama ipun.Mirah dewa, mirah ideranila, jempaka putih pawala putih medal ring redite wenang angge.Mirah kecubung sapir kerestal, setengah kerestal, tangi muda madiyut maembun masawang kadi nila, maembun tangi sapir tandan ipun, madiyut tur maembun, tur matemahan manik maya, ika ngaran mirah utama daat anggen sasikepan ring pakurenania, tur pengasih agung, busanan sang ngawerat pateh ring keresna dana utama ipun.Yan medal ring radite manis, jagasatru, nilabanyu, mirah dewa, angrek ulan, ika utama patut anggen.Yan anu soco ireng ngumedep, sekadi siksikbe pekerenyeb ika ngarang windu murti, utama ika anggen sasikepan ring raga.Yan mirah abang mecelek putih, ngaran ratna duite utama anggen muspa.Mirah kecubung delima malit, sekadi batun delima tangi pateh ring windusara,gelaran sake wonang mirah sire ngangge luih tur angge momon ong pejah wiyadin angge mepanes luih tan kena kebencana. Iki duk ide sang pandawo, nangun tapa semadi, ring gunung wanagiri, ana anggeni ring ajeng merupa manik putih matemahan manik maya, madiyut kadi biang lalah mate kukus ika ngaran sitangsu metaja kadi dammar megurat ijo, utama niya anggen panolak musuh sakit muang bicara wonang iya.Yan ane soco biru laut mecelek bang matemahan manik ika ngaran golo raja utama.Sakalu iring batu campur, besi, mas, perak, temaga kuningan, miwah logam, ike anggen pengiderjana.Seluiring kayu katos kadi merupa batu, bobot utama ika angge sasikepan ring rage.wonang ring pakuren niya side rahayu.Mirah sitangsu palania, palemahania, nangin tuah ring sarining buana kabeh.Mirah manjangan bang, palania tuah ring sedagingin kelod serasaning tastere kabeh muang darma wisesa.Mirah jaga satru palania pascima bau putra miwah darma wisesa. Sakaluiring sane kebaos utama kadi pawalek ida menurut ring sesajen ipun, maturing ida betara merajapati pitui maeles sekadi batu pateh kautaman ipun yan sampun uning ring pengastawan ipun ika sami deruen widi.Mirah keresna dana, utama palania patut anggen medana punia ring wadua tangkasurin paran paran.Mirah windusara, palania tuah ring rasaning buana kabeh muang darma wisesa muang ring nitikamoksa,menurut ring risapaku remania.Mirah biru,Macah acah biru, mekukus biru, ngaran narayan siwa seloka,Yan ane caling duyung wong utama anggen pekemit rage saluiring wisia mimpas,Yan caling warak anggen matetamban utama,Yan caling macan wenang anggen sasikepan wong rare anggen kalung.Yan cetong kelesih utama anggen ngetes anak sakit kena bebainan miwah buduh.Mirah selem mesurya lalima kuning ngaran mirah jaga satru utama daat..Yan mirah selem ening, kumedep tanpa talutuh masurya kadi
surya wawuendag mateje kadi biang lalah metu kukus kadi tejan damar ngaran keresnadana.Yan mirah bang awor putih ening ngaran mirah delima.Yan anu tanduk cicing utama anggen sasikepan ring raga sarira,campurin les kayu kelor medaging batu miwah besi tur ika mebatu luih utama anggen pakemit pakurenan.Yan ana benang miwah kapas keniyang ring umah nyawane utama daat anggen pengeraksa jiwa miwah pengasih agung pituiring maduyane pateh utama ipun.Yan ana mirah kadi darah matemahan manik maya tur ening ika ngaran ratna agung utama daat mirah ika.Yan mirah dadu tur ening awor toyannya ring tengah niya ngaran mirah mawar.Yan ana mirah bang belang putih matemahan manik mayan makaliyeb tangi dumilah metekukus ngaran windusara utama daat.Yan ana soco bang ngumedep ton sakengdeh nyemprot kadi surya wawu edang yan genahan ring jembunge medanging toyo ening toyo ika barak kadi rah ika ngaran mirah rukmarata mirah bayu yen sire dewure mirah ika tan kamanan ring sanjata saluiring pekaryan manusa sangangge mirah ika luih utama daat saluiring musuh asih pada nebah olas.Mirah bang mesinar bang ika ngaran rukma rata.Yan ana mirah rukmata ika anggen pengeleburan saluiring mala kelebur ulih toyan mirah ika wiyadin memati mati duke urip kalebur deniya riwekasan yan mati kependak antuk joli mas.Mirah kecubung kasian, biru madiyut bang tur matemahan manik maya metekukus tanpa teleteh tur dumilah mengalah alah ika utamaniya anggen gagunan medagang.Ana mirah kuning  utr ening matemahan manik maya ika ngaran mirah cempaka utama ipun anggen muspa miwah masucian.Batu bolong les kelor, tiing buluh empet, utamaniya anggen sasikepan ring raga pangimpas agung tan kasor ring musuh astawayang ring merajapati.Kayu campur emas miwah kayu emas anggen pekemit raga widiasih manusa asih yan uning ngastawayang ring ida sangiyang wonang.Ika kautama mirah sane luih ring tutur kadiyat mikan peralina mantan baos ida Begawan astikalpa, yan ana mirah sekadi batun dalima matemahan manikmaya wiya dadin madiyut sakewala tagtimedaging warna ipun putih bang muda ijo kuning ireng biru ungu wiyadin malit mirah ika tur cekak cekok sekadi batun delima ika tuah sarin tanah sarin toya sarin sinar aka madurgama jati mangrangkep.Eles dadap warna tiga, putih coklat kuning, utama daat pengijeng ring paumahan widiasih,rejeki asih,iki palinggian sang yang siwa tiga yan uning ngastawayang ring ida sang yang widi wasa miwah ring ida betara merajapati ngaturan sesajen perasantun upa saksi ring ida mangda sida rahayu nulus.Ana soco ireng ngumedep madiyut putih maurat kuning kadi sangket tur medaging urat leser kuning tur metuteja ijo, muah biru mesinar kadi namu namu metu geni ka ngaran mirah parta wijaya utama daat anggen anak agung.Mirah ana cara minced dimasak campurkaca dadi permata macem macem warna ipun madiyut maden pantetis untuk periyasan.Eles jepun warna  ireng putih anggen ngetes warna ireng ring widi ring sangyang ludra asih manusa asih.Mustika Kopi pateh ring besi kuning warnan ipun pateh ring batun kopi,kadedep dep pangimpas agung.Batu ijo miwah ireng ngumedep marupa soca bolong asia warna kadi tusuk jarum ipun dating utama anggen pekemit ring raga tur tumus.Ane mirah bang masurya kuning dumilah ika ngaran mirah adi,utama dahat mirah ika,anggen pekemit raga miwah pakurenan.Yan ana soca madiyut bang nyaran mirah ulung utama tinutin saking yogan ida sang darma putra ana manik ulung.Soca badar perak petelitik putih badar mas petelitik putih nedaki,utama anggen pekemit raga.Yan ane soca misi besi ngaran badar utama pangimpas impas.Soca batu campur emas badar emas ngaran utama dahat anggen pangijeng umah pakemit raga saananing bicari mimpas.Yan ana badar mas berumbun seananing pekakas pegawen manusa sakti luir ipun sane uning neluh nerang jana punah.Yan ana soca kuning mateja kadi malah tan malah alah tur madiut kadi neteraning kesari metu kukus ika ngaran sitangsu sarin tanahe ring genah sang arjuna nangun tapa anggen panolak satru ngaran jaga satru.Besi tawar ane selem anggen soca utama pangimpas impas musuh anggen malianing utama toyan ipun anggen nawar sang sakti.Tawar kuning anggen pekakas nolak musuh.Tawar putih perlu anggen pengasih.Besi tawar barak utama anggen pangijeng raga karang.Yan ana mirah seliwah windusara,ika ngaran ika sarin tanah genah sang bima ,mayoga utamania anggen pangijeng ring pekarangan,panolak musuh sakti.Mas putih utama anggen pangijeng.Mas ijo pateh utaman ipun.Mas ijo campur batu campur kayu dadi batu utama anggen jimat.Yan ana mirah masurya kembar surya cendana ika ngaran sarin tanah ring genah sang nakula nangun tapa utama anggen melalungan anggen ngastawa ring ida betara siwa tiga sakti.Yan ana soca keniang ring tengah batune gadang gading mabianglalah, metu kukus mateja magurat kadi rambut pakemit atma.Ana kayu marupa batu ring tengah kayune ageng keniang ika ngaran manik atma raksa anggen pengasih.Ana mirah bang macecek putih matemahan manikmaya ika ngaran mirah ratnaduwita anggen anak istri.Ana batu kuning kakeniang ring basang lelipine bang utama anggen gagelaran ring angge sarira.Ana soca keristal marupa kadi getih dumilah tan malah malah temu kukus , matemahan manik maya ngaran mirah bayu iki sarin tanah ring genah dewi kunti nangun yasa utama dahat mirah ika.Yan ana ules lelipi mebat di baduur bulihe,utama anggen sesikepan ring ragane, tankekantenan ban imusuh yan angge ules ika.Ana umah tabuan ring beduur batune gede, medaging batu alit sekadi matan titiran bebed sekadi rambut utama anggen penawar sakti.Yan ana soca marupa ireng masawang ijo masawang biru tur ening madiut putih kadi neteraning kesari metu kukus meteja sekadi tejan damar ring tengahnia katon kadi bintang kartika tur maurat gangga mewarni solas warni ngaran kresne murti dating utama mirah ika wenang sang anggewerat angge ika.Ana besi kuning ring sebum belatuke rupan ipun kadi buah base sane alit ika anggen keteguhan kalaning mayuda.Yan ane sebum titiranne madaging kuningan tanying tipis kadi taji bawak miwah mirah bang utama anggen maliyaning sakti.Yan ane batu soca batu bebed utama anggen mekarya ring carik.coca batu tapak dara temus anggen pengimpas impas.Yan ane soca gadang petelitik kadi bulenan tipis tur mawat kuning ngaran pirus daun utama anggen sesikepan luas memargi sesikepan anak beling.Yan ana pirus maurat emas pakemit agung widi asih ring sanga angge pirus punika yang memargi doh saking iraga pacing matilar saking gumi iriki jegtanpesangkan rauh petulung.saluiran soca medaging gambaran utama.Yan ana tahan mas berumbun utaman ipun pengasih jagat miwah dewa asung pengastawan ipun ring ilapi wong tanana.Ana mirah putih maketel selem ngaran nila kante wenang anggen ring wewalungan miwah medal ring radita wage ika utamannia.Soca putih aor biru ngaran nila anom utaman nia anggen pengastawan ring widi. Yan putting aor kuning ngaran indra nila wenang anggen ring sangmedal buda manis malia redite pon ika utamania.Yan putih macecek barak ngaran nila geni anggen anggelukat ong gering wenang.Mirah gadang macecek dadu ngaran asti kresne wenang anggen medal ring saniscara paing.mirah gadang mabenang a katik ngaran biduri kresnawenang sang medal saniscara manis angge ika. Yan mirah biru mebenang akatih ngaran biduri laliut mijil ring sukra manis wenang angge mirah ika. Mirah kedukduk bang maketel putih patelitik ring tengah nia sekadi bias malela pateh ring mirah kacubung utama nia. Mirah inten putih kristal matoyo kuning madiut ipun sekadi berlian wenten kadi bintang pababiat utama anggen penganstawa ring widi medagangan utama ring kacubung kasian. Yan mirah putih makedep kadi kerestal cekok wiadin benjot matoyo kuning ring tengahnia tur makedep putih diyut ipun sekadi inten ika ngaran mirah jajilih asti anggen sasikepan ring raga wenang buntil ring sabuk ika ngaran mirah utama. Yan mirah kuning mebenang akatih ngaran beduri cempaka. Yan mirah putih mabenang akatih masawang biru ngaran bidure bulan. Mirah tangi mesawang pelungmabenang akatih ngaran kacubung lung. Batu kumala warnan ipun putih ireng ijo barak kuning tangi nangin tandan ipun medaging embun ring tengah batune batu ika setengan dading bunter sekadi buah ekem utama daat batu ika anggen saka wenang. Mirah ijo masinar kuning ngaran ijo manten yogya anggen madagang kautaman ipun. Mirah sambu warnan ipun klau ungu utama anggen ngastawa widi. Yan ana mirah rakrik madiut putih tur mamanik maya ngaran mirah anggrek. Yan ana soca biru kristal ening toyan ipun pakeranyah kaaksi ring tengahnya sekadi bintang kartika ika ngaran mirah inten utaman ipun sakewenang. Ana mirah dadu masurya kuning ngaran mirah mawar utaman ika busanan medal weraspati pon wenang angge. Soca akomarin ada ane gadang ada ane kristal madiut tan medaging setir. Mirah brumbun dasar ipun bang mawarna anggen mangelebur mala ring pakurenan. Yan ane mirah warnan ipun kadi lunak tur maketel putih ngaran ratna ulung. Ana soca mewarni tenggi tur ening ngaran mirah mawar. Yan mirah gadang kadi pelosor biyu tur matoyo ring tengah nia ening kristal ngaran jamrut saelon anggen pamurna kayun wenang anggen saluiring karya. Yan mirah gadang sekadi buah anggur matemahan manik maya sawiji ring tengah nia dumilah ngemprot ika ngaran mirah mata kucing daat utama. Soca marupa gadang wayah tur ening madiut ditengah nia ngandang kadi kukus ngaran bidure kresna utama. Yan ana soca ireng kumedep magurat kadi sangket ngaran bangsing tuing ngebek warnan ipun juga bangsing. Yan ana soca barak marupa batu malit sekadi jagunge makepus keniang ring tengah kaune ageng ring gok ipun ika ngaran soca bayu mertiyu utama daat gagelaran sang angewerat nangin genahan ring toyane toya ika marupa bang dumilah. Yan ana soca barak tur ening metu kukus ngaran bubur bang sinanten. Ana soca pekeranyah malit malit kadi kaca ngaran jagut. Yan ana soca sekadi kaca miwah sekadi gedah mewarna solas pekeranyah ngaran inten yan ageng ngaran berlian yan tipis ngaran er. Yan ana batu marupa soca medaging besi miwah madaging emas sekadi tampalan utaman ipun. Anggem pangimpas impas panolak bicari asing gawe wenang anggen sasikepan ring raga wiadin ring pakarangan soca ipun saluiring campur ipun sekadi temaga perak kuningan perunggu. Ana soca keristal magurat gurat mewarni tur maris rupan ipun muda sekadi pelosor biyu madiut kuning masawang barak ika utama daat linggih ida betara rambut sedana wenang sungsung medagangan. Yan ana mirah malawat mabalik uli diarep ngaran bidure sungsang wenang angge mangku miwah balian ika wenang angge. Soca putih dumilah magurat kadi rambut ring sor nia ngaran kacubung rambut sedana anggen pengijeng umah. Eles ane saluiring ngendih tat kala wengi kacingak utama daat jimat pangimpas mala. Ana batu barak maketel ijo tur makedep ngaran pirus bang yan gadang maketel barak macampur besi makilap ngaran badar piris saluiring pemargi wenang. Ana mirah bang tui batu barak yan sampun ngendih wengine kakeniang utama malih yan genahan ring suambene medaging toya dados toyane marupa bang ngaran rukmarata pangeleburan saluiring dosa mala petaka kalebur denia wekasan sira pejah kependak antuk widia dara widia dari. Ana soca ireng pakeranyab kadi siksik be madaging barak putih mawarna kadi pendok ngaran bangsing tanah. Yan ana soco kuning makedep nangin keristal mewarna petelatak kadi tampalan ngaran mirah toplas. Yan ana mirah ijo kristal yeh nia kuning petelatak warna warni ngaran mirah opal astra ali. Yan ana batu marupa soca ireng rupania magurat putih betel tur tamapak dara ngaran jagasatru. Kacubung sutra magurat pateh sekadi bungan kecubung ika ngaran kacubung sutra kalimayah anggen pengasih. Yan ana mirah mawarni trini ening jati makanten kaaksi sekadi bulan ayam ring tengah matemahan manik maya ika ngaran tri sakti wonang anggen antuk sakenatiya. Ana batu keni ring basang bene mauser dumilah ngaran userin jagat wenang anggen pengeseh. Ana soca keristal madu madiut makedep kedep ngaran jati tammi. Ana batu ireng marupa soca makedep dumilah coklat kadi netraning asu ngaran batu permali keniring lautan. Yan ana ules dongkang keniang ring dina saniscara keliwon kajeng kliwon ika utama dahat wenang anggen sang ngusadaning saluirin gering purna denia. Ana besi marupa kawat keniang ring pisang sane medal pusuh ipun ring madian ika utama ika ngaran wenang anggen sasikepan ring raga sariranta. Ana gesing tunggal ana mentik gesing ring tengah gesing tunggal ika ika ngaran pasilan gesing wenang anggen matetamban saluiring gering purna denia poma poma poma. Ana batu pakeranyah sekadi surya wawu medal ngaran kacubung inten utama daat saluiring karya sida denia. Seananing marupa mirah yan sampun medaging jejekan kebo wiyadin cekok utama daat wenang anggen sasikepan ringraga wiyadin di pekarangan. Iki kautamaning ida Begawan astiya ana mirah bang kadi darah matemahan manik maya malit kadi batun buah delima ngaran mirah bayu merta utama daat mirah ika ngasoran sekelod kelod miwah pakemit raga ring pakurenan. Yan ana soca kuning pekeranyah kadi inten ngaran jagut utama ika anggen nukangin miwah malianing pemangku wenang angge ika widi asih palania. Seluiring soca berumbun wenang angge medal ware kelion angge soca ika anggen mapurna kayun. Saluiring soca marupa ketangi tangian ngaran kacubung wenang anggen antuk pedagang miwah ring sang tukang ika utaman ipun. Bidure makalimayah sutra ika wenang anggen pangeleburan mala ring raga sariranta. Jempaka rambut sedana rupan ipun kuning nangin medaging garis garis makeh utama ika linggihan ring pedagange ane singsung linggih ida yusubawa. Kayu garu ika warnan ipun coklat tur mik yan dudus antuk dupa ngaran utama dahat anggen ngasoran bicari yan sampun dudus ngangen dupa miik sida ngasoran musuh apeneleng punah denia. Saluiring medal ring dina radite wenang anggen mirah nila ika keutaman ipun. Yan ana mirah ireng ngumedep masawang ijo masemu biru dumilah angalah alah kadi netraning kesari metu kukus meteja kadi tejan damar tur magurat gangga metring kukus materanggana kuning ika ngaran keresna dana utama dahat busana sang ngawerat madana punia tan kasor palania jagat semuyub tan wanilingrana ika utamannia. Ana sica putih sekadi beras warnan ipun dumilah metu kukus mesawang bang ring pinggir ipun ika mirah utama ngaran banyu amerta anggen sasikepan ring raga sarira muah ring umah pekarangan.

"Om Santi,santi,santi Om"

Bersambung ke Bali Soca Utama II kari ngeracik jantos gihhhh....!!!!!   
1 komentar: